Selasa, 15 Maret 2011

Rabu, 22 September 2010

Kata Pengantar

Family Ali wahid adalah keluarga yang bertempat tinggal disebuah desa yang terpencil, dan disanalah dia tinggal, family Ali Wahid adalah family yang bekerja kerasa dan pantang mundur, walaupun hidupnya pas-pasan dan bahkan kekurangan tapi dia pantang menyerang, kerena dia mempunya jiwa pejuang yang sangat besar.

Family Ali Wahid mempunyai delapan anggota keluarga, diantaranya
1. Bpk.  Ali Wahid
2. Ibu Casiem
3. Surti Ningsing
4. Khamim Munir
5. Rossidun
6. Musfiroh
7. Nuramaliah
8. Muhammad Ibnu Afandi
Itulah nama-nama anggota Family Ali Wahid,